FORGOT YOUR DETAILS?

KONTAKT

Prevádzkovateľ:
afes s.r.o.
Nejedlého 3
841 02 Bratislava

IČO: 44425830
DIČ: 2022698018
IČ DPH: SK2022698018

E-mail: info@zlozto.sk

 

Orgán dohľadu
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27
tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č.: 02/58 27 21 70

TOP